Rozszerz funkcje OpenKM

Aplikacje

OpenKM zawiera wiele aplikacji, które umożliwiają podpisywanie dokumentów drogą elektroniczną w celu skanowania do formatu PDF.

Synchronizacja pulpitu

Ten klient umożliwia synchronizację folderów i plików między serwerem OpenKM a lokalnym komputerem.

Jego funkcje:

  • Automatyczna lub ręczna synchronizacja folderów OpenKM i pulpitu komputera osobistego.
  • Importowanie folderów z komputera do OpenKM.
  • Dostępne dla systemów Linux i Microsoft.

Dodatek Microsoft Office

Dodatki do pakietu Microsoft Office pozwalają na rozszerzenie funkcjonalności pakietu biurowego oraz na szybką i wydajną interakcję z OpenKM.

  • Dodatek Microsoft Outlook: masowy import e-maili z załącznikami.
  • Dodatek Microsoft Word: umożliwia użytkownikom przesyłanie nowych plików i edycję istniejących plików w OpenKM.
  • Dodatek Microsoft Excel: użytkownicy mogą edytować zawartość plików systemu zarządzania dokumentami i przesyłać je ponownie.
  • Dodatek Microsoft Power Point: umożliwia edycję plików i przesyłanie ich do OpenKM.
  • Dodatek Microsoft Visio: umożliwia użytkownikom przesyłanie nowych plików i edycję istniejących plików w OpenKM.

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny to dane w dokumencie, które pomagają:

  • Indentyfikować osobę podpisującą.
  • Zapewnij prawdziwość dokumentu.

Klient podpisu elektronicznego pozwala podpisywać (elektroniczne) dokumenty tworzone i zarządzane w OpenKM.

Klient skanera

Klient skanera pomaga w przechwytywaniu obrazów ze skanera, konwersji do formatu PDF (opcjonalnie) i przesyłaniu dokumentów do OpenKM za pomocą wartości metadanych.

Skontaktuj się z nami

WaySoft sp. z o.o.

OpenKM in 5 minutes!