Zamień informacje w wiedzę

 • Przegląd
 • Korzyści
 • Funkcje
 • Cena i pytania

Przegląd

Dokumenty zawierają informacje, które są cenną wiedzą i ważnym aspektem biznesowym. Systematyczne podejście do zarządzania dokumentami jest niezbędne dla efektywnego działania organizacji i społeczności, w celu zabezpieczenia i zachowania dokumentów jako dokumentów działań. System zarządzania dokumentami jest źródłem informacji na temat aktywności biznesowej, które mogą mieć wpływ na poźniejsze działania i decyzje biznesowe, są również gwarancją dla bieżących lub przyszłych udziałowców. Dokumenty umożliwiają organizacji:

 • Prowadzenie biznesu w sposób uporządkowany, wydajny i odpowiedzialny.
 • Kształtowanie wsparcia i podejmowanie decycji zarządczych.
 • Efektywną wydajność prowadzonych działań w organizacji.
 • Spełnianie wymagań ustawodawczych i regulacyjnych, włączając dokumentację, audyt i nadzorowanie.
 • Ochrona potrzeb organizacji i praw pracowników, klientów oraz bieżących i przyszłych udziałowców.
 • Zapewnianie świadectw biznesowych, personalnych i aktywności kulturalnej.
 • Utrzymywanie korporacyjnego, personalnego lub kolektywnego archiwum.
 • Dostarczanie serwisu w spójny i bezpieczny sposób.
 • Dostarczanie spójności, ciągłości i produktywności w zarządzaniu administracją.
 • Dostarczanie ciągłości w wypadku katastrofy.
 • Dostarczanie zabezpieczenia i wsparcia w sporach, włączając zarządzanie ryzykiem związanym z istnieniem, lub brakiem świadectw podjętych decyzji biznesowych.
 • Wsparcie i dokumentowanie bieżącego i przyszłego zbierania informacji i akcji rozwojowych, rozwoju i osiągnięć, jak również historyczne zbieranie informacji.
 • Określanie tożsamości biznesowej, personalnej i kulturalnej.

Korzyści

System Zarządania dokumentami OpenKM pozwala Ci zarządzać dokumentami jak i każdą osobą, która tworzy lub używa dokumentów w procesach biznesowych firmy.

Zarzadzenie dokumentami OpenKM pomaga twojej organizacji w:

 • Ustaleniu zasad i standardów.
 • Opracowaniu i rozpowszechnieniu procedur i wytycznych.
 • Projektowaniu, implementacji i zarządzaniu wyspecjalizowanym systemem zarządzania dokumentami.
 • Przypisywaniu zobowiązań i uprawnień.
 • Dostarczaniu zakresu serwisów związanych z zarządzaniem i użyciem dokumentów.
 • Implementacji zarządzania dokumentami do systemów biznesowych i procesów.

Funkcje

Automatyczne katalogowanie

Zadania OpenKM bazują na zdarzeniach dokumentów - proces przebiega poprzez ustalone zasady i dopiero realizuje ustalone procesem zadania - pozwala automatycznie ustawić logikę biznesu. Można ustawić zasady na podstawie wydarzeń i dla przykładu: przeniesienie dokumentu do nowego celu, zmiana zabezpieczeń, zastosowanie transformacji dokumentu (konwersja do PDF z kompresją group4) między innymi. Dzięki architekturze plug-in OpenKM, aplikacja jest łatwo rozszerzalna.

Automatyczne przechwytywanie metadanych

Obszar OpenKM OCR to przechwytywanie i przetwarzanie dokumentów. Jest zaprojektowany tak, aby przekształcał strumienie dokumentów każdej struktury do danych gotowych dla biznesu. Dzięki architekturze OpenKM można integrować go z technologią Commerce taką jak między innymi Abby Flexicapture, Kofax i Cognitive Forms.

OCR

Optyczne rozpoznawanie znaków, lub OCR jest to technologia, która pozwala na konwertowanie różnych typów dokumentów, takich jak zeskanowane dokumenty, pliki PDF lub obrazy przechwycone przez aparat w edytowalne i przeszukiwalne dane. Dzięki architekturze OpenKM, możliwe jest integrowanie większości silników OCR open source i commecial.

Moduły

 • Obsługa wielu użytkowników.
 • Archiwizacja email.
 • Podpis elektroniczny.
 • Kryptografia
 • Integracja z silnikiem BPM.
 • Stempel
 • Silnik sprawozdań.
 • Menadżer zadań i kalendarz.

Podgląd zaawansowany

Są dostępne rozszerzenia do podglądu plików AutoCAD i DICOM. Dzięki architekturze plug-in OpenKM, jest łatwo rozszerzalna do innych formatów.

Kontrola wersji

Kontrola wersji to zarządzanie zmianami w dokumentach. Zmiany są przeważnie identyfikowane poprzez numer lub kod, nazwany "numerem referencyjnym". Każda referencja jest powiązana ze znacznikiem czasu i użytkownikiem dokonującym zmian. Referencje mogą być porównywane graficznie i przechowywane.

Śledzenie

OpenKM oferuje pełną i konfigurowalną ścieżkę przeglądu. Z nią otrzymujesz dokumenty dowodzące sekwencji aktywności, które miały wpływ na konkretną operację, procedurę lub wydarzenie.

Czytanie kodów kreskowych

Moduł kodów kreskowych wspiera następujące formaty: Codebar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8 i EAN-13, ITF-14, UPC-A i UPC-A, RSS-14, RSS rozszerzone, dane Matrix, PDF417, QR Code i Aztec. Dzięki architekturze plug-in OpenKM, jest łatwo rozszerzalny do innych formatów.

Webservice

REST i CMIS

Sieć

Porotokoły CIFS, FTP i WebDAV są wspierane.

Integracje

OpenKM może szybko zostać zintegrowany z zewnętrzną aplikacją. Dostępne są integracje z między innymi: Bonitasoft BPM, Microsoft Office, Vtiger.

OMR

Optical Mark Reader (optyczne rozpoznawanie znaczników) to sczytywanie znaczników i check box'ów z formularzy i dokumentów. Optical Mark Reader to urządzenie do skanowania, używane do czytania dokumentów z obszarami lub strafami OMR.

Cena i pytania

Skontaktuj się z nami

WaySoft sp. z o.o.