Sieć globalna

Partnerzy rozwiązań i sprzedawcy

Globalna sieć OpenKM to rosnąca sieć integratorów systemów, partnerów technologicznych, sprzedawców i dostawców usług w chmurze.

Globalna sieć firm partnerskich jest dostępna do wykorzystania w otwarciu OpenKM, oferując szeroki zakres usług i rozwiązań, od instalacji, integracji, wsparcia i szkoleń.

Partnerzy biznesowi są zaangażowani w zdobywanie umiejętności w OpenKM i są ekspertami rozwoju modułów użytkowników końcowych dla systemu zarządzania dokumentami OpenKM. Partnerzy biznesowi są na poziomie, aby wspierać firmy.

Partnerzy OpenKM zapewniają skalowalne i elastyczne rozwiązania dla kluczowych procesów zarządzania dokumentami i zapisami elektronicznymi. Istnieje szeroki zakres rozwiązań:

  • Migracja do OpenKM.
  • Zgodność i zarządzanie dokumentami.
  • Integracje systemu.
  • Dostosowania interfejsu użytkownika.
  • Doradztwo ISO.

Jeśli chcesz być partnerem biznesowym lub chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z nami za pomocą tego formularza kontaktowego.

Skontaktuj się z nami

WaySoft sp. z o.o.

OpenKM in 5 minutes!