Nowoczesna i elastyczna architektura, która zaspokaja dzisiejsze zapotrzebowanie IT

Diagram architektury systemu

Architecture diagram

Interfejs użytkownika

Użytkownik może uzyskać dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę. OpenKM używa interfejsu użytkownika Web 2.0 oparty na GWT (Google Web Toolkit), który wspiera Firefox, Internet Explorer, Safari, Chromium, Google Chrome oraz najnowszą wersję przeglądarki Opera.

Dostępny jest również interfejs dostosowany do urządzeń mobilnych, oparty na JQuery Mobile, dodatki do pakietu Microsoft Office, protokoły WebDAV i CIFS dla połączenia OpenKM jako dysk sieciowy oraz protokół FTP.

API

OpenKM implementuje protokół CMIS (Content Management Interoperability Services), otwarty standard OASIS. Definiuje pośrednią warstwę, która pozwala na łączność i kontrolę nad rozmaitymi systemami zarządzania dokumentami i przechowalniami używając protokołów Web.

Dodatkowo, OpenKM udostępnia kompletne API poprzez technologię Webservices oraz technologię REST, która może być użyta do integracji z aplikacjami niezależnymi.

SDK (Software Development Kit) dla Java, .NET oraz PHP są dostępne. Hermetyzują całe OpenKM API..

Bezpieczeństwo

OpenKM to aplikacja Java EE wykorzystująca Spring Framework. Najważniejszym modułem jest moduł bezpieczeństwa - Spring Security - który centralizuje zarządzanie dostępem użytkowników na bazie ich poświadczeń. Kontrola bezpieczeństwa spoczywa na module Manadżer Dostępu, który wprowadza logikę szacowania bezpieczeństwa w aplikacji. Architektura Java EE OpenKM pozwala na implementowanie spersonalizowanej logiki bezpieczeństwa.

Proces uwierzytelniania w OpenKM, może być przeprowadzony poprzez serwis CAS (Authentication Centralized Service), LDAP, lub przez bazę danych w której zarejestrowani są użytkownicy.

Rdzeń

Rdzeń OpenKM centralizuje i implementuje logikę zarządzania i procesowania dla różnych typów objektów , które są przechowywane. Te objekty to węzły typów dokumentów, folderów, wiadomości E-mail, archiwów jak również kombinacje struktur metadanych.

Silnik przepływu

OpenKM domyślnie zawiera silnik przepływu JBMP. Architektura Java EE zawarta w OpenKM pozwala na przejrzyste połączenie z innmymi silnikami.

Pamięć

OpenKM używa hibernacji mapowania danych dla OMR (Object Relation Mapping) i wspiera różne względne bazy danych (DBMS), takie jak PostgreSQL, MySQL, Oracle, MS SQL Server, DB2 i inne. Cała warstwa metadanych jest przechowywana w bazie danych DBMS, podczas gdy obiekty binarne (dokumenty), oparte na wybranych typach są przechowywane albo w systemie folderów, bazie danych lub konkretnej implementacji przechowywania danych. Dzięki architekturze Java EE zaimplementowanej w OpenKM, można tworzyć konkretne sposoby przechowywania danych.

Wyszukiwarka

OpenKM używa wyszukiwarki Lucene. Wszytkie obiekty w OpenKM, binarne czy też nie są indeksowane przez wyszukiwarkę. W przypadku objektów binarnych takich jak dokumenty Microsoft Office, pliki PDF lub obrazy, itd. dodawane są one do kolejki indeksowania.

Przed przetworzeniem przez Lucene, dokumenty są analizowane przez ekstraktory tekstu (Text Extractors). Dla przykładu, w przypadku obrazów, są one przetwarzane przez silnik OCR w celu identyfikacji ciągu tekstu, który będzie użyty podczas procesu indeksowania Lucene. Wyniki wyszukiwania są filtrowane przez Manadżer Bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą mieć dostęp tylko do informacji do których są uprzywilejowani.

Katalog i metadane

Silnik kodu kreskowego pozwala na rozpoznanie oraz czytanie kodów kreskowych zawartych w dokumentach. Architektura Java EE zaimplementowanaw OpenKM pozwala na poszerzenie zdolności czytania i przetwarzania formatów kodów kreskowych.

OpenKM jest zintegrowany z kilkoma silnikami open source OCR (takimi jak Tesseract czy Cuneiform) oraz silnikami commercial (takimi jak Abby, Kofax lub Cognitive).

Skryptowanie - Shell Bean - połączone z systemem wydarzeń, inteligentne zadania, harmonogram zadań (Crontab) i raportami (Jasper Reports) pozwala planować, wprowadzać i kontrolować proces automatycznego przechwytywania metadanych i w pełni zautomatyzować procesy w sposób przejrzysty dla użytkownika.

Antywirus

OpenKM może być integrowane z większością programów antywirusowch. Wszytskie binarne obiekty są przetwarzane przez silink programu antywirusowego, gwarantująć spójność przechowywalni oraz bezpieczeństwo uzytkowników w codziennej dokumentacji.

Statystyki i raporty

System statystyk i raportów OpenKM w rękach administratora jest potężnym źródłem informacji, dzięki którym wie jak kontrolować stan aplikacji. Zatem, może on analizować wartości: w odniesieniu do użycia warstwy Hibernacji, wskaźniki buforu drugiego poziomu oraz metody dotyczące API i Rdzenia.

Te informacje pomagają w ustalaniu optymalnych wartości dla obiektów w buforze drugiego poziomu, parametryzacji źródeł użytych w DBMS i jak są one używane. Przewidywać problemy które mogą wystąpić w przyszłości, które dotyczą między innymi sprzętu.

Skontaktuj się z nami

WaySoft sp. z o.o.

OpenKM in 5 minutes!