Zarządzaj swoją treścią w prosty i bezpieczny sposób.

Wprowadzenie

Zarządzanie treścią przedsiębiorstwa - ECM - to pojęcie zdefiniowane w 2005 przez profesjonalistów IT, które konkuruje z innymi konceptami takimi jak EDRMS lub ERMS. Istnieje literatura z terminami związanymi z zarządzaniem dokumentami, takimi jak; ECM, EDRMS, ERMS, DM, KM , wpływ na to bardziej mają zasady marketingowe niż objektywne powody.

OpenKM to oprogramowanie ECM, preferujemy jednak termin EDRMS (dokumenty przedsiębiorstwa i system zarządzania zapisami ang.Enterprise Document and Record Management System), powodzenie w mniejszym stopniu w świecie marketingu, jednak z naszego punktu widzenia bardziej ścisły i reprezentacyjny.

Niektóre z wyzwań ECM (systemu zarządzania treścią):

 • Narzędzie, które wspiera strategię w organizacji.
 • Uproszczenie zarządzania procesami korporacji.
 • Przechwytywanie, zarządzanie, przechowywanie i ochrona treści.
 • Pozwala na zarządzanie niestrukturalnymi informacjami w całym cyklu ich istnienia.
 • Zawiera mechanizm lub narzędzia do kolaboracji w organizacji.
 • Zarządzanie procesami biznesowymi poprzez Workflow lub rozwiązania BPM.
 • Oferuje serwisy do kilku procesów zarządzania informacjami.

Korzyści

Zarządzanie treścią przedsiębiorstwa - oprogramowanie ECM - to termin, który łączy zarządzanie dokumentami, zarządzanie zapisami, wyszukiwanie, współdzielenie, przepływ pracy, przechwytywanie danych, przetwarzanie cyfrowe, podpis elektroniczny, przetwarzanie formularzy, cyfryzację i cyfrowe zarządzanie kapitałem ( DAM ).

Systemy zarządzania treścią - oprogramowanie ECM - jest pierwotnie skierowane na zarządzanie cyklem życia informacji od pierwotnej publikacji lub tworzenie aż do archiwów - przechowywanie informacji - i wkońcu likwidacja.

Zarządzanie treścią przedsiębiorstwa pomaga Ci w:

 • Uproszczeniu zarządzania informacjami korporacji.
 • Uproszczeniu procesów przechowywania.
 • Implementacji globalnego i zcentralizowango modulu zabezpieczenia informacji.
 • Ulepszeniu i uproszczeniu procesów biznesowych.
 • Ustanownieniu zasad przechowywania, przenoszenia i niszczenia informacji.
 • Stymulacji łączności pomiędzy systemami.
 • Usunięcie barier, które powstrzymują informacje od udostępniania.
 • Zmniejszaniu kosztów.
 • Uniwersalnego dostępu do informacji.
 • Zwiekszeniu wydajności organizacji.
 • Wzroście kontroli nad informajcami w organizacji.
 • Uproszczeniu i kontroli procesów przepływami pracy.
 • Pomaganiu ustanawiania kultury firmy skupionej na wzajemnym wsparciu i wydajności.
 • Implementacji narzędzi do łączenia ludzi i procesów.

"Proces automatycznej cyfryzacji faktur dla naszych klientów, umożliwia im szybkie odzyskiwanie inwestycji, reorganizowanie zasobów ludzkich bardziej produktywnie w innych zadaniach i szanowaniu środowiska".

Operator telekomunikacyjny.

OpenKM pomaga Ci optymalizować jakość i spójność procesów, automatyzować wytyczne i asystować organizację w zarządzaniu twoimi wynikami ( zarządzanie informacjami ).

OpenKM jest specjalnie dedykowany do zarządzania krytyczną treścią przedsiębiorstwa i stosowania kontrolerów.

Funkcje

Plan dokumentacji

Plan dokumentacji to kompleksowy zarys, który zawiera kompletny cykl życia zawartości ( procesów biznesowych ), organizacji plików, aktywnych lokacji plików, instrukcji na temat transferu plików, instrukcje retencji i rozmieszczenia plików oraz inne szczegółowe instrukcje, które dostarczają wskazówki do efektywnego zarządzania zawartością.

Plany dokumentacji OpenKM wyszczególniają jak zawartość powinna być organizowana po stworzeniu lub otrzymaniu, zapewniając "mapę" zawartości utworzonej i zarządzanej przez jednostkę organizacyjną, oraz wspiera dysponowanie nią.

Udostępnianie

 • Uniwersalny dostęp z wielu urządzeń ( zarządzanie treścią web )
 • Manadżer zadań.
 • Kalendarz.
 • Forum.
 • Wiki.
 • Notatki i adnotacje w dokumentach.
 • Wspólne edytowanie.
 • Podpis elektroniczny.
 • Przetwarzanie formularzy.

Moduły

 • Obsługiwanie wielu użytkowników.
 • Archiwizer poczty.
 • Podpis elektroniczny i kryptografia.
 • Zintegrowany silnik BPM.
 • Stempel ( Znak wodny ).
 • Silnik raportów.
 • Wyszukiwarka.
 • Transformacja cyfrowa.

Automatyczne katalogowanie

Zadania OpenKM są bazowane na wydarzeniach dokumentów - jak koncept modelu firewall, zatwierdź zasady i wykonuj czynności - i pomaga Ci automatycznie ustawić logikę twojego biznesu. Możesz ustawić zasady na podstawie wydarzeń i dla przykładu przenieść dokumenty do nowej lokacji, zmienić zabezpieczenia, zatwierdzić przekształcenie dokumentów (konwertowanie do PDF z kompresją group4) i wiele innych. Dzięki architekturze plug-in OpenKM, jest łatwo rozszerzalny.

Automatyczne przechtywywanie metadanych

Obszar OpenKM OCR - rozpoznawanie znaków - to proces przechwytywania danych i dokumentów. Jest przeznaczona do przekształcania ciągów dokumentów jakiejkolwiek struktury w dane gotowe dla biznesu. Dzięki architekturze OpenKM możliwe jest zintegrowanie z technologią komercyjną jak Abby Flexicapture, Kofax, Cognitive Forms i wiele innych.

Klasyfikacja aktywności biznesowych

Klasyfikacja aktywności biznesowych to potężne narzędzie wspierania prowadzenia biznesu i w wielu procesach zaangażowane w zarządzanie zapisami:

 • Dostarczanie powiązania pomiędzy indywidualnymi zapisami z akumulacją w celu zapewnienia ciągłego zapisu aktywności.
 • Zapewnienie, że zapisy są nazywane w sposób spójny z upływem czasu.
 • Wspieranie w wyszukiwaniu rekordów związanych z konkretną funkcją lub aktywnością.
 • Określanie zabezpieczeń i odpowiedniego dostępu do zestawów rekordów.
 • Alokacja uprawnień użytkownika do dostępu do, akcji na szczególnych grupach rekordów.
 • Rozdzielanie odpowiedzialności za zarządzanie kokretnymi zestawami rekordóws.
 • Tworzenie rekordów aktywności.
 • Określanie odpowiednich okresó zachowywania i tworzenie akcji dla rekordów.

Kontrola wersji

Kontrola wersji to zarządzanie zmianami w dokumetach. Zmiany są przeważnie identyfikowane poprzez numer lub kod, nazwany "numerem rewizyjnym". Każda rewizja jest powiązana ze znacznikiem czasu i użytkownikiem dokonującym zmian. Rewizje mogą być porównywane graficznie i przechowywane.

Łączność

Webserwisy REST i CMIS

Protokoły sieciowe CIFS, FTP i WebDAV są wspierane.

OpenKM może być szybko zintegrowany z aplikacją trzecią. Dostępne są integracje z Bonitasoft BPM, Microsoft Office, Vtiger i wiele innych.

Podgląd zaawansowany

Dostępne są rozszerzenia do podglądu plików AutoCAD i DICOM. Dzięki architekturze plug-in OpenKM, jest łatwo rozszerzalny do innych formatów.

Śledzenie

OpenKM oferuje kompletną i konfigurowalną ścieżkę audytu. Z nią masz dowód ciągu aktywności, które miały wpływ w jakimkolwiek czasie na konkretną operację, procedurę lub wydarzenie.

Integracje

OpenKM może być szybko zintegrowany z aplikacją trzecią. Dostępne są integracje z Bonitasoft BPM, Microsoft Office, Vtiger i wiele innych.

Skontaktuj się z nami

Ogólne zapytania

WaySoft sp. z o.o.

E-mail:
e-mail
Telefon:
+48 22 102 101 7 ( Polska )
Siedziba główna:
Aleje Jerozolimskie 89/43 02-001 Warszawa

Polska: Proszę zadzwoń +48 22 102 101 7.
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00 w celu otrzymania natychmiastowej pomocy. Obecnie w Polska, Wtorek 19:42 pm w Warszawa.

OpenKM na świecie:

Afryka Północna: https://www.openkm.me
Bliski Wschód: https://www.openkm.me
Brazylia: https://www.openkm.com.br
Ekwador: https://www.openkm.ec
Francja: https://www.openkm.fr
Grecja: https://www.openkm.gr
Hiszpania: https://www.openkm.com
Indonezja: https://www.openkm.id
Malezja: https://www.openkm.my
Meksyk: https://www.openkm-mexico.com
Niemcy: https://www.openkm.de
Paragwaj: https://www.openkm.com.py
Polska: https://www.openkm.pl
Portugalia: https://www.openkm.pt
Rumunia: https://www.openkm.ro
Serbia: https://www.openkm.rs
USA: https://www.openkm.us
Węgry: https://www.openkm.hu
Włochy: https://www.openkm.it