Bądź na bieżąco, zasubskrybuj aktualności OpenKM

Architektura wielodostępna

Napisane przez Ricardo Álvarez, pracownika OpenKM USA, 22 stycznia 2021 roku

Opis i Integracja

Środowisko wielodostępne OpenKM, umożliwia podzielenie klientom pojedynczego wystąpienia systemu zarządzania dokumentami OpenKM na oddzielne dedykowane instancje, zwane dzierżawami. Wszyscy dzierżawcy uzyskują dostęp do tego samego sprzętu i serwerów do przechowywania danych, jednocześnie zapewniając prywatny dostęp do unikalnej partycji systemowej każdego dzierżawcy.

Mówiąc inaczej, jedna instancja oprogramowania OpenKM, działa na jednym serwerze, a wielu dzierżawców uzyskuje dostęp do swoich określonych sekcji wielodostępnej bazy danych i repozytorium. Prowadzi to, do oszczędności kosztów w porównaniu z uruchamianiem wielu wystąpień oprogramowania przy wykorzystaniu ekonomii skali i wspólnych kosztów utrzymania.

Przechowywanie

Wszyscy dzierżawcy przechowują informacje w jednej aplikacji, która znajduje się na centralnym serwerze, współużytkując jedno repozytorium i jedną bazę danych dla wszystkich klientów.

Dane wszystkich dzierżawców przechowywane są w oddzielnych katalogach głównych i są niewidoczne dla innych dzierżawców.

Fizyczne informacje mogą być przechowywane na innym zamontowanym dysku, co pozwala na dokładne określenie wykorzystania dysku fizycznego. Wykonuje się to poprzez pomiar dysku w lokalizacji głównej wraz z jego indywidualnymi kopiami zapasowymi i odzyskiwaniem.

Środowisko chmurowe

Korzyści wynikające z architektury wielodostępnej są również dostępne w chmurze. Jesteś w stanie wybrać rozwiązanie SaaS dla wielu dzierżawców (oprogramowanie jako usługa) z OpenKM Cloud, a my możemy zastosować korzyści do aplikacji hostowanych przez dowolnego dostawcę usług w chmurze.

Bez względu na dostawcę usług w chmurze, korzyści płynące z rozwiązania SaaS multi-tenant obejmują brak konieczności posiadania fizycznej przestrzeni dyskowej lub konserwacji serwerów, jednakże, dostawcy SaaS, tacy jak OpenKM, oferują dodatkową pomoc i wiedzę. Nasza aplikacja SaaS zawiera automatyczne kopie zapasowe do odtwarzania plików po awarii i analizy wydajności.

Zarządzanie użytkownikami i rejestracja

Konto użytkownika klienta OpenKM Super Admin potrafi obsługiwać wielu dzierżawców i zajmuje się zarządzaniem siecią z dostępem do całej aplikacji wielodostępnej.

Super administrator używa konsoli administracyjnej dzierżawcy do tworzenia każdej dzierżawy i wyznaczania jej administratorów i użytkowników. W tym momencie stosowana jest początkowa kontrola dostępu.

Gdy działająca dzierżawa jest już uruchomiona, w łatwy sposób można dodać nowych administratorów, wielu użytkowników i edytować istniejące uprawnienia użytkowników. Może to zrobić super administrator lub administratorzy pojedynczego dzierżawcy, jeśli mają nadane niezbędne uprawnienia.

Schemat architektury

Modyfikacje

Każdy najemca może dostosować wygląd oraz działanie aplikacji. Dostosowywać może strukturę folderów, dostosowania przepływu pracy, automatyzację dokumentów, interfejs klienta WWW itp. Ogromną zaletą wielodostępności jest możliwość wykorzystania wielu schematów bazy danych w jednej instancji aplikacji.

Dodatkowo, możliwe jest łączenie określonych folderów z różnych dzierżaw w celu wymiany informacji lub udostępniania plików. Jest to najczęściej używana opcja, gdy jedna instancja wielodostępna obsługuje wiele oddziałów lub różne poziomy tej samej organizacji.

Programiści aplikacji mogą również tworzyć własne aplikacje i rozszerzenia do OpenKM. OpenKM posiada solidny SDK i pełne API dostępne do wykorzystania w tworzeniu idealnej aplikacji dla Twoich potrzeb.

Wnioski

Model wielodostępności OpenKM jest jedną z najlepszych krótkoterminowych strategii usprawnienia struktury zarówno średniej jak i dużej organizacji. Jest to szczególnie korzystne dla firm posiadających wiele oddziałów należących do firmy lub tych, które muszą przyznać niezależnym użytkownikom dostęp do oddzielnego repozytorium.

Dywersyfikacja pojedynczej licencji OpenKM zapewnia wiele korzyści:

  • Niższy koszt wynikający ze wspólnych wydatków wszystkich najemców.
  • Uproszczone procesy aktualizacji systemu.
  • Łatwiejsze zarządzanie bezpieczeństwem dokumentów i danych.
  • Ulepszona skalowalność systemu.

Skontaktuj się z nami

WaySoft sp. z o.o.

OpenKM in 5 minutes!