Bądź na bieżąco, zasubskrybuj aktualności OpenKM

Jak działa zarządzanie prawami cyfrowymi

Napisane przez Ricardo Álvarez, pracownik OpenKM USA, 18 grudnia 2020

Proces

Wdrożenie technologii Digital Rights Management (DRM) to standardowa procedura cyfrowego zarządzania prawami autorskimi.

Firmy tworzą informacje cyfrowe w bezprecedensowym tempie i oczekuje się, że wzrost ten nie zatrzyma się w najbliższym czasie. Według prognoz Global Digital Content Market 2020-2024, rynek mediów cyfrowych ma wzrosnąć o 519,83 mld USD w ciągu najbliższych czterech lat.

Mimo tego, treści cyfrowe spowodowały duży wzrost piractwa. Nielegalne pobieranie, wyciek informacji, naruszanie praw autorskich i inne nielegalne działania wzrosły wykładniczo ze względu na łatwość dostępu do danych cyfrowych.

Skłoniło to firmy do przyjęcia inteligentniejszego i wydajniejszego systemu bezpieczeństwa do zapisu danych cyfrowych: Digital Rights Management (DRM).

Systematyczne podejście do cyfrowej ochrony praw autorskich pozwala firmom zapobiegać nieautoryzowanej redystrybucji cyfrowych zasobów multimedialnych, ograniczać dostęp do dokumentów prywatnych i osadzać kody w swoich plikach w celu uniknięcia i śledzenia wycieków informacji.

Ogólnie rzecz biorąc, dzięki wdrożeniu cyfrowego oprogramowania do zarządzania prawami autorskimi informacje firmy, jak i sama firma, są mniej niestabilne i bardziej bezpieczne.

Jakie są technologie zarządzania prawami cyfrowymi?

Architektury DRM mogą mieć różne komponenty, ale ich celem jest wykorzystanie rozwiązań dla tych samych podstawowych zasad.

Klucze produktów

Firmy ze wszystkich branż nieustannie mają do czynienia z prywatnymi dokumentami, takimi jak dokumentacja medyczna, poufne umowy, akta zatrudnienia, finanse oraz wiele innych dokumentów, które wymagają zestawu technologii do kontroli dostępu. Ma to na celu ograniczenie ich przeglądania oraz użytkowania.

Klucze produktów to pierwszy krok w rozwiązywaniu problemu kontroli dostępności. Ten proces jest zwykle wykonywany przy pomocy wewnętrznych algorytmów.

Niektóre z tych kluczy zawierają alfanumeryczne numery seryjne reprezentujące licencję produktu, trwałe uwierzytelnianie online i systemy uwierzytelniania wieloskładnikowego. Celem takich systemów jest ustanowienie ram polityki, które pozwolą zapewnić, że tylko właściwi użytkownicy będą mieli odpowiedni dostęp do określonych zasobów.

Szyfrowanie

Wrażliwe informacje mogą wymagać dodatkowej ochrony poza kluczami produktów. Szyfrowanie dokumentów jest to technologia bezpieczeństwa, chroniąca poufność informacji w pliku poprzez ustawienie dodatkowej warstwy ochrony. Proces ten generuje klucze, blokujące zakodowaną zawartość i tylko upoważnione strony mogą ich używać w celu uzyskania dostępu do informacji. Klucze szyfrowania mogą również podlegać ograniczeniom czasowym. W ten sposób, klucze mogą stać się bezużyteczne po określonym okresie użytkowania lub wygaśnięciu, ograniczając szanse na naruszenie prywatności danych.

Ograniczenia

Restrykcyjne środki ochrony są zwykle zintegrowane z oprogramowaniem systemu zarządzania treścią, aby zapobiegać modyfikowaniu i rozpowszechnianiu dzieł chronionych prawem autorskim. Narzędzia te ograniczają możliwość kopiowania, rejestrowania, drukowania, przesyłania lub zapisywania kopii zapasowych ochronionych informacji.

Istnieją cyfrowe narzędzia do zarządzania prawami, które mogą maskować treść dokumentu, aby zapobiec wykonywaniu zrzutów ekranu. Taki środek ochrony może zostać uruchomiony automatycznie, gdy system wykryje niepożądane działanie. Umożliwia także blokowanie informacji do określonych urządzeń, krajów i lokalizacji.

Śledzenie danych

Znaki wodne i metadane można uruchomić jako formę zapobiegania kopiowaniu poprzez identyfikację każdej osoby, która manipuluje dokumentem.

Zaawansowane systemy zarządzania dokumentami można zautomatyzować w celu tworzenia i osadzania znaków wodnych i metadanych w plikach na dowolnym etapie ich cyklu życia, gwarantując przy tym identyfikowalność każdego rozproszonego pliku i wymuszając odpowiedzialność użytkowników z uprawnieniami dostępu.

Znaki wodne oraz inne mechanizmy bezpieczeństwa to metody prewencyjne. Są one dobrze dopasowane do subskrybcji dokumentów i raportów systemowych, które wysyłają automatyczne wiadomości e-mail, za każdym razem, gdy występuje odpowiednia manipulacja dokumentem.

Wniosek

Technologię bezpieczeństwa dokumentów należy stosować w całym procesie operacyjnym biznesowym, aby zachować integralność każdego dokumentu chronionego przez cyfrowe zarządzanie prawami i zapobiegać piractwu cennej własności intelektualnej. Ponadto może zapewniać określone funkcje i usługi, takie jak ograniczone czasowo testy i kontrolę widoczności na różnych etapach zasobów cyfrowych.

Aby było jasne, jest to ogólny opis zarządzania prawami cyfrowymi. Aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo osoby używające treści cyfrowe powinny być dobrze przeszkolone. Każda firma powinna mieć zestaw zdefiniowanych protokołów zarządzania mediami, aby zachować zgodność z określonymi wymogami prawnymi dotyczącymi zarządzania informacjami w powiązanych ze sobą branżach.

Korzystanie z zaawansowanego oprogramowania do zarządzania treścią, takiego jak OpenKM, może umożliwić przedsiębiorstwom wdrażanie wszystkich niezbędnych narzędzi do zarządzania prawami cyfrowymi na dowolnym etapie zarządzania dokumentami takimi jak: produkcja, ochrona, dystrybucja i egzekwowanie praw do dokumentów.

Skontaktuj się z nami

WaySoft sp. z o.o.