Bądź na bieżąco, zasubskrybuj aktualności OpenKM

Szkolenie z zarządzania dokumentami

Ana Canteli

Napisane przez Ana Canteli w dniu 30 października 2020 roku

Najbardziej cenionym elementem zasobów, którymi dysponuje organizacja, powinni być ludzie. A jednak, jeśli chodzi o inwestowanie w rozwój oraz szkolenia dla swoich pracowników, firmy niechętnie biorą to pod uwagę, ponieważ czasami postrzegają szkolenia jako koszt, a nie jako inwestycję lub konsekwencję korzyści firmy, gdy jej zasoby ludzkie produkują zyski.

Jakie są korzyści ze szkolenia personelu?

Na początku, zarówno wydatek, jak i inwestycja są kosztami, ale podczas, gdy koszt jest działaniem punktualnym, które nie przynosi większych zysków, inwestycja oznacza możliwość zapewniania bardziej znaczących korzyści w przyszłości. Dlatego też, jeśli korporacyjne szkolenie jest uważane za koszt, logiczne firmy będą dążyć do jego obniżenia. Alternatywnie, jeśli traktować szkolenie jak inwestycję, generuje to w przyszłości zyski.

Rola nowych technologii w społeczeństwie informacyjnym w którym się znajdujemy, zmusza nas do ciągłego dostosowywania się do prawidłowej obsługi nowych urządzeń pojawiających się w miejscu pracy. Nie można zapominać, że szkolenia i rozwój mają zasadnicze znaczenie dla poszerzania wiedzy, podnoszenia umiejętności personelu oraz zwiększania wszechstronności, kreatywności oraz elastyczności. Posiadanie planu szkoleniowego zapewnia wiele korzyści, zarówno dla pracowników, jak i dla firmy.

Korzyści osobiste:

 • Nabycie nowej wiedzy, umiejętności lub zdolności,
 • Zwiększenie szans zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy,
 • Większa możliwość podwyżki płac,
 • Zwiększona motywacja osobista,
 • Wzrost produktywności,
 • Lepsza umiejętność podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów,
 • Przyjmowanie nowych obowiązków, w tym rozwój przywództwa.

Korzyści dla przedsiębiorców:

 • Wzrost jakości produktów i usług,
 • Większa satysfakcja i lojalność klientów,
 • Zwiększona rentowność,
 • Poprawa konkurencyjności,
 • Lepsze środowisko pracy,
 • Ograniczenie absencji w pracy,
 • Większa możliwość rozwijania nowych pomysłów i projektów.

Dlaczego personel szkoleniowy jest tak ważny?

Firmę, traktować możemy jako zbiór powiązanych ze sobą systemów, z których każdy ma własne potrzeby szkoleniowe dla swoich pracowników, ale pokrywają one się w podstawowych aspektach. Jednym z tych aspektów, może być zarządzanie dokumentami. Praktycznie nie istnieje organizacja, warta uwagi, która nie pracuje z dokumentami lub informacjami, które ostatecznie mają formę elektroniczną dokumentu lub treści, aby uzyskać do nich dostęp.

Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, jakie mogą nam zapewnić szkolenia korporacyjne, firmy czasami mają trudności z określeniem potrzeb szkoleniowych i odpowiednich treści, które mogą zaoferować swoim pracownikom. Z tego powodu, w OpenKM stworzyliśmy OpenKM Academy, czyli platformę e-learningową stworzoną, aby zapewnić naszym klientom i ich użytkownikom wiedzę niezbędną do pełnego wykorzystania możliwości systemu zarządzania dokumentami.

Oferujemy dwa główne plany treningowe:

Administracja: Administracja OpenKM zapewnia wiedzę niezbędną do tworzenia i rozszerzania oprogramowania do zarządzania dokumentami.

 • Uruchamianie aplikacji,
 • Podstawowe możliwości zarządzania,
 • Proces instalacji,
 • Dostosowywanie OpenKM,
 • Przykłady wersji wdrożeniowych systemu, 
 • Historie sukcesu klientów.

Konsultant: Certyfikowany konsultant OpenKM będzie zarządzał całym projektem wdrożenia menedżera dokumentów.

 • Zasady i standardy systemu zarządzania dokumentami,
 • Jak zaprojektować model zarządzania dokumentami,
 • Odpowiedz na pytania dotyczące funkcjonalnych i technicznych właściwości OpenKM,
 • Wykonuj samodzielnie podstawowe i zaawansowane wersje demonstracyjne OpenKM,
 • Zapewnij szkolenie OpenKM na poziomie użytkownika,
 • Opracuj propozycję techniczną i ekonomiczną,
 • Wspieraj administratora i programistę w konfiguracji OpenKM.

To szkolenie i rozwój są kluczem dostępu do nowych możliwości, które nawet zachęcają do zmian. Praca, która jest zawsze wykonywana w ten sam sposób, nie obserwując jej wpływu na zmieniającą się sytuację na stanowisku, dział, jej relacje z innymi obszarami, nawet z klientem czy rynkiem, może być niezauważalnym źródłem kłopotów. Szkolenie korporacyjne daje pracownikom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy lub taktyki w różnych dziedzinach, motywując ich do wymiany różnych opinii, zachęcając do komunikacji i refleksji nad sytuacjami w organizacji, aby ją wzmocnić.

Skontaktuj się z nami

WaySoft sp. z o.o.